Mon-Sat:8.00-10.30 Sun: 8.00-4.00

Chào mừng đến với

Su phì CBT

Du lịch Cộng đồng Hoàng Su Phì (Hoàng Su Phì Community Based Tourism - viết tắt là Su Phì CBT) Được thành lập vào tháng 10 năm 2014 bởi những con người có tâm huyết với cộng đồng dân tộc thiểu số Hoàng Su Phì nói riêng và du lịch Hoàng Su Phì nói chung